İlan Ver

Ne iş çıkışınızı ne de tatilinizi ev aramaya harcamayın!

Davet Al

İlanınıza karşılık veren ev sahiplerinin evlerini inceleme şansı yakalayın!

Kirala

Huzur ve sağlıkla kiraladığınız yeni evin tadını çıkarın!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış SözleşmesiMADDE 1- TARAFLAR
HİZMET VEREN
Adı-soyadı: Bikiracıcom Teknoloji Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi: Yeşilce mahallesi, Yunus Emre caddesi No:8/1, 34418 Kağıthane/İstanbul
E-mail: info@bikiraci.com
HİZMET ALAN
Adı-soyadı :
Adresi :
Telefon:
E-mail:

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Veren tarafından Hizmet Alan’a www.bikiraci.com alan adlı internet sitesi (“Site”) üzerinden sağlanmakta olan, sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve fiyatı belirtilen hizmete ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

MADDE 3- HİZMET BİLGİLERİ:
Hizmetin; Türü, Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.
Hizmet Türü: Kiracılar ile gayrimenkul sahipleri/Kiraya Verenler arasında ileride gerçekleştirilebilecek kira sözleşmesinde uygulanabilecek bedelin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen, karşılıklı bilgi alışverişi sayesinde
katılım sağlanmasına yönelik altyapı hizmetleri sağlanmaktadır. 
Hizmet Bedeli/Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dâhil) : 300 TL
Hizmete ilişkin Hizmet Alan Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar: [________]
Ödeme şekli: []
Fatura Adresi: []

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1. İşbu sözleşme tarafları Hizmet Alan ile Hizmet Veren olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir. 
4.2. Hizmet Alan, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu hizmetin özellikleri ve kiralamaya ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu hizmetin satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 4.3. İşbu sözleşme Hizmet Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 
4.4. Kiralanan gayrımenkulun fiziksel bir teslimatı yoktur.
4.5. Hizmet Veren, sözleşme konusu hizmeti tam ve eksiksiz bir şekilde, işbu sözleşme ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen niteliklere uygun olarak gerçekleştirmekten sorumludur.
4.6. Hizmet kapsamında Açık Arttırma’ya katılan Üye tarafından Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde sunulan kart bilgileri kullanılarak hizmet bedeline ilişkin provizyon alınacak kiralama gerçekleşmediği taktirde iade edilmek üzere kredi kartından tahsil edilecektir. Hizmet Bedeli ayrıca, Hizmet Veren hesabına EFT/havale yolu ile gönderimi yapılarak veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla da tahsil edilebilecektir. Hizmet Bedelinin Provizyon şeklinde alınıp, kiralamanın gerçekleşmesiyle bu bedel iade edilmeyecektir. Hizmet Bedeli yatırılmadıkça kiracı ile iletişime geçemeyeceğini kabul eder.
4.7. Sözleşme konusu hizmete ilişkin ödemenin Hizmet Alan tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, Hizmet Alan ile kredi kartı sahibinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, Hizmet Alan’a aittir. Hizmet Alan, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde Hizmet Veren’den hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.8. Hizmet Alan, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Hizmet Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.9. Kart ile ödenen hizmet bedelinin iadesi durumunda Hizmet Veren, banka ile yapmış olduğu ayrı bir sözleşme gereği olarak Hizmet Alan’a nakit para ile ödeme yapamaz. Hizmet Veren bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince Hizmet Alan’a nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına veya banka hesabına iadelerde ise Hizmet Veren’in, bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta veya hesaba iade gerçekleştirilecektir. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Hizmet Alan’ın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekecektir. Hizmet alan, provizyon, kredi kartından tahsil, EFT/havale veya Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin sürecin ilgili bankanın kural ve koşullarına tabi olacağını kabul eder. 
4.10. Hizmet Alan ve Hizmet Veren işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE- 5 CAYMA HAKKI:
Hizmet Alan, işbu sözleşmenin akdedilmesini takip eden on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet Alan, bahsi geçen süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini, işbu sözleşme ekinde yer alan örnek cayma hakkı formunu doldurarak veya sair açık bir bildirimi ile işbu sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile Hizmet Veren’e bildirecektir. Hizmet Veren, ilgili bildirimin kendisine ulaşmasını takip eden on dört gün içerisinde kendisine yapılmış ödemeleri Hizmet Alan’a iade edecektir. Hizmet Veren’den bu süre içerisinde herhangi bir ödeme alınmamış ise, provizyon, kredi kartından tahsilat, EFT/havale yahut Hizmet Veren tarafından belirlenen diğer bir ödeme yöntemi vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem iadesine ilişkin olarak ilgili bankanın süreçleri uygulanacaktır. EFT/havale yolu ile tahsil edilen tutarın iadesi için Hizmet Alan’ın işbu sözleşme ekinde yer alan örnek dilekçeyi iade hesap bilgilerinin yer alacağı şekilde doldurması gerekmektedir. 

Kiralık Ev Bul
© | BiKiraci.com - İçerikler İzinsiz Kopyalanamaz! Divizyon Yazılım Çözümleri